Znaj ryzyko - kampania społeczna

programy wsparcia psychologicznegoFundacja UNA zaprasza do udziału w ostatnim w tym roku cyklu nieodpłatnych programów wsparcia psychologicznego dla osób, które znalazły się sytuacji trudnej, kryzysowej, zmagają się z problemami uzależnień i współuzależnienia (DDA, DDD) lub / i przemocą.

Programy są skoncentrowane na budowaniu rozwiązań. Programy dają możliwość korzystania z indywidualnego wsparcia psychologicznego, warsztatów, grup wsparcia i wykładów specjalistycznych. Zajęcia umożliwiają lepsze poznanie siebie, swoich emocji i radzenia sobie z nimi, a także radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami z przeszłości. Programy są nastawione na wzmacnianie i motywowanie uczestników, doskonalenie umiejętności komunikacji, asertywności, planowania i realizowania celów – by w sposób bezkonfliktowy, nie rezygnując z siebie, zaspokajać potrzeby własne i innych.

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie: 665 830 618 lub e-mailowo: poradnia@fundacjauna.pl.

Zajęcia są prowadzone w Pracowni Fundacji UNA przy ulicy Nowolipki 19/1 (w zależności od okoliczności również w formie zdalnej).

Oferta jest skierowana do mieszkańców m.st. Warszawy.

Projekty są finansowane ze środków własnych Fundacji oraz ze środków m.st. Warszawy.

projekt finansuje m.st. Warszawa

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content