Znaj ryzyko - kampania społeczna

Nieodpłatne wsparcie psychologiczneFundacja UNA zaprasza osoby, które znalazły się w trudnej, kryzysowej, sytuacji, zmagają się z trudnościami wychowawczymi, problemem uzależnienia i współuzależnienia (DDA, DDD) lub / i przemocą do udziału w nieodpłatnych programach wsparcia psychologicznego. Aktualnie trwa nabór do ostatniego w tym roku, jesiennego cyklu pomocowo-warsztatowego dla mieszkańców m.st. Warszawy! 

Programy są skoncentrowane na budowaniu rozwiązań. Dają możliwość korzystania z indywidualnego wsparcia psychologicznego, warsztatów, grup wsparcia i wykładów specjalistycznych. Zajęcia umożliwiają lepsze poznanie siebie, swoich emocji i radzenia sobie z nimi, a także radzenia sobie z trudnościami codzienności oraz doświadczeniami z przeszłości. Programy są nastawione na wzmacnianie i motywowanie uczestników, doskonalenie umiejętności komunikacji, asertywności, planowania i realizowania celów – by w sposób bezkonfliktowy, nie rezygnując z siebie, zaspokajać potrzeby własne i innych.

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie: 665 830 618 lub e-mailowo: poradnia@fundacjauna.pl.

Zajęcia są prowadzone w Pracowni Fundacji UNA przy ulicy Nowolipki 19/1 (w zależności od okoliczności również w formie zdalnej).

Oferta jest skierowana do mieszkańców m.st. Warszawy.

Projekty są finansowane ze środków własnych Fundacji oraz ze środków m.st. Warszawy.

projekt finansuje m.st. Warszawa

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content