Znaj ryzyko - kampania społeczna

Niebieska Przestrzeń ProfesjonalistyStowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli służb i instytucji działających na terenie m. st. Warszawy, którzy podczas wykonywania swojej pracy mają styczność z osobami uwikłanymi w przemoc.

 

 

Aktualnie dostępne szkolenia:

17.05.2023 r. – SZKOLENIE ON-LINE – Warsztat rozwijający umiejętności kontaktu z osobą doznającą przemocy (prowadzenie: M. Paulos)

30.05.2023 r. – SZKOLENIE STACJONARNE lub ON-LINE – Dbać o pomagacza – jak możemy przeciwdziałać swojemu wypaleniu zawodowemu? (prowadzenie: A. Niewęgłowska)

13.06.2023 r. – SZKOLENIE STACJONARNE lub ON-LINE – Czy osoba doznająca przemocy może nie chcieć współpracować? Jak można działać na rzecz nawiązania i utrzymania współpracy? (prowadzenie: W. Paszkiewicz)

ZAPISY: poprzez formularz dostępny na stronie

Każda osoba zainteresowana może zgłosić się do udziału w jednym lub kilku szkoleniach organizowanych w ramach programu „Niebieska Przestrzeń Profesjonalisty”.

W przypadku szkoleń oferowanych zarówno w formule on-line i stacjonarnej decyzja o formie szkolenia zostanie podjęta na 3 tygodnie przed szkoleniem. Czynnikiem decydującym będzie liczba zgłoszeń – przeprowadzone zostanie w takiej formie, która będzie cieszyła się większym zainteresowaniem.

W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem niezależnie od formy proszone są o zaznaczenie obu opcji.

Projekt finansuje m.st. Warszawa.

Projekt finansuje m.st. Warszawa
Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content