Znaj ryzyko - kampania społeczna

Projekt jest skierowany do rodzin, które znajdują się na różnych etapach rozwoju i doświadczają różnych trudności. Strefy Wsparcia rodziny mają na celu rozwijanie potencjału warszawskich rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, zagrożonych marginalizacją i wspieranie ich w wypełnianiu ról opiekuńczo – wychowawczych, partnerskich, małżeńskich i społecznych.

Fundacja Chrześcijańska NEBO kieruje swoje działania do młodych par, rodziców z małymi dziećmi, rodzin z nastolatkami, małżeństw w kryzysie oraz starszych członków rodzin mających wpływ na młode pokolenie. Kluczowym w realizacji tego programu jest dopasowanie działań do potrzeb oraz potencjału osób i rodzin objętych projektem.

Pomoc będzie świadczona w ramach 5 Stref Wsparcia z wykorzystaniem różnych form i metod:

Strefa Dzieci, Młodzieży i ich Rodziców:
– praca środowiskowa Przyjaciela Rodziny;
– Program Wzmacniania Rodziny – miłość i granice;
– grupy socjoterapeutyczne;
– konsultacje i poradnictwo psychologiczne;
– interwencja kryzysowa;
– treningi i warsztaty umiejętności wychowawczych;
– spotkania i wykłady tematyczne dotyczące dzieci i rodziny.

Strefa Małżeństwa i Partnerstwa:
– warsztaty wzmacnia więzi małżeńskiej/partnerskiej;
– konsultacje, poradnictwo psychologiczne;
– mediacje rodzinne.

Strefa Aktywizacji:
– pomoc Doradcy SOS (pomoc bezpośrednia, telefoniczna, e-mailowa i listowna);
– warsztaty aktywizujące ,,Myślę, więc działam”;
– doradztwo zawodowe;
– poradnictwo w zakresie aktywnego poszukiwania pracy (pisanie CV, znajdowanie ofert w Internecie, rozmowa kwalifikacyjna);
– warsztaty z ekonomii domowej i zarządzania budżetem domowym;
– poradnictwo prawne i administracyjne;

Strefa Integracji:
– prowadzenie grup wsparcia;
– spotkania z Rodziną Wspierającą (budowanie relacji z rodzinami objętymi programem poprzez luźne spotkania z rodzinami wolontariuszy);
– warsztaty integrujące rodziny (kulinarne, dni rodzinne, wspólne spędzanie czasu, spotkania świąteczne, urodziny i inne).

Strefa Pomocnej Ręki:
– grupy samopomocy;
– wsparcie rzeczowe w postaci biletów i wejściówek do miejsc kulturalno-edukacyjnych.

Kontakt:
Fundacja Chrześcijańska NEBO
ul. Nowolipie 18B
01-005 Warszawa
telefon: 508 080 138
e-mail: biuro@fundacjanebo.pl

Więcej informacji: www.fundacjanebo.pl

Projekt jest współfinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawa.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content