Znaj ryzyko - kampania społeczna

Pomoc psychologaPunkt Informacyjno-Konsultacyjny w Dzielnicy Włochy zaprasza mieszkańców dzielnicy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebują wsparcia w przezwyciężeniu kryzysu do skorzystania z szerokiej oferty pomocy.

 

PIK w dzielnicy Włochy udziela nieodpłatnego wsparcia w następujących sytuacjach:
– różnego rodzaju kryzysy (m.in. konflikty, utrata bliskiej osoby, rozwód, choroba);
– problemy rodzinne, emocjonalne, w związkach;
– nadużywanie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych – pomoc zarówno dla osób szukających motywacji do podjęcia leczenia i zmiany swojej sytuacji życiowej, jak i wszystkich tych, którzy cierpią z powodu nadużywania alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych przez osobę bliską;
– doświadczanie przemocy w rodzinie – wsparcie psychologiczne, prawne, pomoc w podjęciu działań interwencyjnych, dostęp do baz miejsc pomocowych. Pomoc również dla świadków przemocy;
– stosowanie przemocy wobec bliskich – pomoc dla osób, które chcą zmienić swoje zachowanie i poszukują w tym celu motywacji i wskazania kierunku zmiany.

Bezpłatnych porad i konsultacji w ww. sprawach udzielają:
– psycholog
– specjalista terapii uzależnień
– prawnik
– pracownik socjalny

Zapisy oraz informacje o konsultacjach:
tel.: 22 443 44 74 w godzinach i dniach wskazanych w poniższym harmonogramie
tel.: 888 552 677 w godzinach 9.00-18.00 (dni powszednie).

Godziny dyżurów PIK dzielnicy Włochy:

 

 

 

Konsultant Dni i godziny dyżuru
psycholog Aneta Bukowska środy: 10.00-14.00
terapeuta uzależnień Jolanta Wichlińska wtorki: 17.00-20.00
pracownik socjalny Romana Kuczowska czwartki: 17.00-20.00
prawnik Agnieszka Olszewska piątki: 10.00-13.00
16.00-19.00
dyżur koordyntora PIK Małgorzata Karmalska – Selmaj

Agnieszka Olszewska

poniedziałki: 15.00-20.00

piątki: 13.00-16.00

 

Kontakt:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Włochy
ul. Centralna 24, 02-271 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 44 74
e-mail: pikwlo@um.warszawa.pl

Więcej: http://www.ud-wlochy.waw.pl/page/116,punkt-informacyjno-konsultacyjny.html?id=292 

Działania PIK Dzielnicy Włochy są finansowane ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content