Znaj ryzyko - kampania społeczna

Placówka wsparcia dziennego dla dzieciStowarzyszenie Strefa Wsparcia zaprasza dzieci, młodzież i całe rodziny z dzielnicy Włochy do korzystania z bezpłatnego wsparcia specjalistycznego w „Pracowni KoOKocha”. Celem realizowanych działań jest zwiększenie dostępności do specjalistycznej formy wsparcia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomoc rodzinie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Działania świetlicowe są kierowane do dzieci, aby zrekompensować ich deficyty, nauczyć umiejętności społecznych, poszanowania prawa i godność drugiego człowieka oraz by poczuły się ważne i zauważone.

Podstawowe zadania placówki w obszarze pracy z dzieckiem:
– zapewnienie właściwej opieki,
– zagospodarowanie czasu wolnego poprzez atrakcyjną, innowacyjną ofertę,
– rozwijanie zainteresowań,
– pomoc w nauce,
– wspieranie rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego i moralnego,
– zapewnienie pomocy specjalistycznej – m.in. psychologa, logopedy, pedagoga,
– uczenie zachowań prospołecznych – poprzez codzienne bycie w świetlicy, a także zajęcia socjoterapeutyczne, Treningi Umiejętności Społecznych, pracę grupową i indywidualną.

Placówka wspiera również całe rodziny poprzez:
– wzmacnianie roli i funkcji rodziny,
– analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
– podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców,
– podniesienie świadomości w zakresie planowania działań naprawczych oraz pozytywnej zmiany w funkcjonowaniu rodziny,
– pomoc w integracji rodziny,
– wsparcie specjalistyczne – pomoc psychologa dla całych rodzin.

W Pracownii KoOKocha prowadzone są działania:
–  pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców,
– zajęcia korekcyjno-wyrównawcze,
–  socjoterapia,
–  treningi umiejętności społecznych,
– logopedia,
– pomoc w nauce,
– warsztaty kulinarne,
– organizacja czasu wolnego, w tym wspólne wyjścia m.in. na basen, do kina itp.

Kontakt:
„Pracownia KoOKocha” – Stowarzyszenie Strefa Wsparcia
ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa
Szczegółowe informacje pod nr tel. 883 407 206

Zapisy:
tel.: 515 904 027
e-mail: pracowniakookocha@gmail.com
więcej: http://www.kokocha.com.pl/

W trakcie roku szkolnego placówka jest czynna w godzinach 15.00-19.00.

Działania Placówki Wsparcia Dziennego „Pracownia KoOKocha”  finansowane przez m.st. Warszawa Urzędu Dzielnicy Włochy.

Oprac. na podstawie informacji od organizatora
Fot: Ashton Bingham, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content