Znaj ryzyko - kampania społeczna

Świetlica socjoterapeutycznaŚwietlica Socjoterapeutyczna przy Dereniowej 12 w Warszawie jest placówką wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat z dzielnicy Ursynów. Zapewnia ona dzieciom opiekę wychowawczą i dydaktyczną oraz wieloaspektowe wsparcie rodziny ukierunkowane na korygowanie deficytów oraz realizację oddziaływań profilaktycznych. Prowadzone przez placówkę działania są nieodpłatne. 

Świetlica Socjoterapeutyczna przy Dereniowej 12 prowadzi następujące działania na rzecz dzieci i młodzieży:

 • opieka pozaszkolna, swobodna zabawa pod okiem wychowawców i wolontariuszy,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc w nauce, odrabianiu lekcji – uzupełnianie braków i deficytów szkolnych,
 • organizacja czasu wolnego – rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, kulturalnych, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, integracja grupy poprzez wyjścia do kina, teatru, muzeum, na wystawy, basen, kręgle, ściankę wspinaczkową,
 • posiłek, który dzieci przygotowują wspólnie z opiekunami,
 • pomoc w rozwijaniu zainteresowań i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych,
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych,
 • stymulowanie w duchu wartości chrześcijańskich,
 • kształtowanie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej,
 • pomoc specjalistyczna (w tym: psycholog dla dzieci i rodziców, socjoterapeuta),
 • zajęcia ogólnorozwojowe:: sportowe, plastyczne, rozwijające talenty, rozwijające i kształtujące umiejętności życiowe (samodzielność, umiejętności samoobsługowe: sprzątanie, gotowanie, dbanie o higienę), rozwijające i kształtujące umiejętności życiowe (samodzielność, umiejętności samoobsługowe: sprzątanie, gotowanie, dbanie o higienę),
 • współpraca z rodzinami, celebrowanie uroczystości np. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc.

Placówka ponadto organizuje wycieczki krajoznawcze, wyjazdy integracyjne. Podopieczni wyjeżdżają na zimowisko i kolonie letnie organizowane przez Caritas AW, a także korzystają z programu stypendialnego „Skrzydła”.

W ramach pomocy dziecku i rodzinie organizatorzy współpracują z lokalnymi instytucjami świadczącymi pomoc tj.: pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny OPS, Warszawskim Centrum Pomocy Społecznej, Sądem Rodzinnym – kuratorami, Policją, Zespołami Interdyscyplinarnymi.

Kontakt:
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Warszawskiej – Świetlica Socjoterapeutyczna przy ul. Dereniowej 12 znajduje się w budynku parafialnym Betania przy parafii p.w. Św. Tomasza Apostoła.

W trakcie roku szkolnego świetlica jest czynna w godzinach 13-19.

tel.: 22 643 83 33
e-mail: swietlicadereniowa@caritas.pl

Więcej: https://caritasaw.pl/placowki/pomoc-dla-dzieci-i-rodziny/

Działalność Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego jest finansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy Urzędu Dzielnicy Ursynów w ramach powierzenia realizacji zadania pod nazwą „Prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy”.

Oprac. na podstawie informacji od organizatora

Napisz komentarz

Skip to content