Znaj ryzyko - kampania społeczna

Twój czas na zdrowe życie – program dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie z terenu Dzielnicy ŚródmieścieTowarzystwo Pomocy Młodzieży realizuje program „Twój czas na zdrowe życie – program dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie z terenu Dzielnicy Śródmieście” współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Celem realizowanego programu jest profilaktyka oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz wykluczeniu społecznemu poprzez tworzenie wspierającego, konstruktywnego środowiska oraz podejmowanie różnorodnych działań interwencyjnych i pomocowych o charakterze psychologicznym i prawnym, służących konstruktywnemu rozwiązywaniu problemów w sytuacjach trudnych i kryzysowych (w tym ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie) oraz działań profilaktycznych i psychoedukacyjnych kształtujących prawidłowe wzorce i postawy oraz promujących zdrowy styl życia bez używek dla młodzieży i młodych dorosłych zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie.

Towarzystwo Pomocy Młodzieży prowadzi działania krótkofalowe (psychoedukacja, działania interwencyjne, informacyjne, poradnictwo) jak i długofalowe (krótko- i długoterminowe wsparcie psychologiczne indywidualne, grupowe i rodzinne mające na celu zwiększenie kompetencji psychospołecznych młodzieży i kompetencji wychowawczych rodziców dostosowane do aktualnych problemów, sytuacji życiowo-rodzinnej oraz motywacji każdej zgłaszającej się osoby i jej rodziny/bliskich).

Poniższe działania są skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 15-26 lat z grup ryzyka: zagrożonych wykluczeniem społecznym i uzależnieniami, szczególnie z rodzin z problemem alkoholowym i/lub przemocą z dzielnicy Śródmieście zwłaszcza z zalecanego przez Urząd obszaru szczególnej koncentracji problemów społecznych:

  • pierwszy kontakt – 508 350 320 lub zapisy@tpm.org.pl
  • grupa rozwoju osobistego dla młodzieży,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży i ich rodziców,
  • poradnictwo i konsultacje prawne dla młodzieży i ich rodziców.
Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa Logotyp Syrenka
Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content