Znaj ryzyko - kampania społeczna

Powiślańska Fundacja Społeczna już od 28 lat prowadzi dwie świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży, zamieszkałej w dzielnicy Śródmieście. Do świetlic każdego dnia przychodzi 30-cioro dzieci. W ciągu tych lat Fundacja pomogła już prawie 1600 podopiecznym. Pobyt dzieci w świetlicach jest nieodpłatny.

Świetlica dla dzieci młodszych przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6-10 lat.
Świetlica dla dzieci starszych przyjmuje dzieci w wieku 10-14 lat.

Obie świetlice socjoterapeutyczne są przeznaczone dla dzieci, które:
–  mają trudności w nauce i w szkole;
–  mają problemy w kontaktach z rówieśnikami;
–  przeżywają trudności w uporaniu się z własnymi emocjami (złością, gniewem);
–  zmagają się z trudnymi sytuacjami w domu rodzinnym.

Świetlice działają w oparciu o stały plan dnia, w którym znajdują się: odrabianie lekcji, posiłek, zajęcia oraz wspólne sprzątanie.

W ramach zajęć świetlice oferują:
–  zajęcia tematyczne (kulinarne, sportowe, plastyczne, wyjścia do kina, na basen);
–  zajęcia edukacyjne, pomoc w nauce;
–  wycieczki, biwaki, obozy letnie;
–  treningi umiejętności życiowych.

Świetlice, nazywane przez dzieci klubami, mieszczą się na terenie Powiśla:
Klub młodszy – ul. Czerniakowska 205
Klub starszy – ul. Przemysłowa 31/33

Świetlice są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 13:30 – 19:30.

Pomoc udzielana jest nieodpłatnie.

Rekrutacja jest możliwa poprzez kontakt telefoniczny: 503 496 887 oraz 503 103 344, lub osobisty, w siedzibie Fundacji (ul. Mokotowska 55).

Więcej informacji: www.pfs.pl

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy w ramach projektu „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście w latach 2018-2021 r.”.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content