Znaj ryzyko - kampania społeczna

Świetlice Powiślańskiej Fundacji SpołecznejPowiślańska Fundacja Społeczna działa już na pełnych obrotach. Dzieci znów mogą korzystać z zajęć w świetlicach przy ul. Czerniakowskiej i Przemysłowej.

Fundacja, w związku z pandemią SARS-COVID 19, pracuje z dziećmi spędzając dużo czasu na dworze. Jej pracownicy dbają o to, aby dzieci często myły i dezynfekowały ręce. Pomieszczenia są często wietrzone, zamawiane posiłki są szczelnie zamknięte. Zarówno dzieci, jak i pracownicy korzystają ze środków ochronnych.

Świetlice:
Dzieci młodsze (świetlica przy ul. Czerniakowskiej 205)

Zakres działania:
Dożywianie
Pomoc w nauce
Zajęcia edukacyjne
Zajęcia sportowe
Zajęcia socjoterapeutyczne
Zajęcia rozwijające zainteresowania
Indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne
Treningi umiejętności życiowych
Zajęcia specjalistyczne

Dzieci starsze (świetlica przy ulicy Przemysłowej 31/33)

Zakres działania:
Dożywianie
Pomoc w nauce
Zajęcia edukacyjne
Zajęcia sportowe
Zajęcia rozwijające zainteresowania
Indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne
Zajęcia socjoterapeutyczne
Treningi umiejętności życiowych
Zajęcia specjalistyczne

Kontakt:
Biuro: ul. Dobra 3 lok. 12, 00-384 Warszawa
22 625 77 82

Działanie współfinansowane przez m.st. Warszawa

Oprac. na podstawie informacji Powiślańskiej Fundacji Społecznej

Napisz komentarz

Skip to content