Znaj ryzyko - kampania społeczna

PIK ŚródmieścieSpecjaliści przyjmujący w PIK Śródmieście udzielają bezpłatnych porad psychologicznych, prawnych, w zakresie profilaktyki HIV oraz AIDS, a także informują i edukują na temat metod, form pomocy oraz możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej. Pomoc świadczona przez specjalistów jest bezpłatna. Konsultacje poprzedzone są wcześniejszym kontaktem osobistym lub telefonicznym.

Na miejscu są oferowane:

  • konsultacje specjalistów ds. uzależnień,
  • poradnictwo i konsultacje psychologiczne dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie (doznających i stosujących przemoc),
  • porady prawne,
  • materiały edukacyjne i informacyjne (adresy placówek specjalistycznych),
  • wsparcie psychologa, specjalisty uzależnień, edukatora HIV/AIDS oraz radcy prawnego.

Zapisy są przyjmowane w dni i godziny pracy koordynatorów PIK Śródmieście.
Informacje na temat szczegółowego i aktualnego harmonogramu pracy specjalistów PIK można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 443 92 91 bądź w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ulicy Nowy Świat 39 w Warszawie.
Harmonogram dyżurów specjalistów dostępny jest również na stronie: https://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-678-punkt_informacyjno_konsultacyjny.html

Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w dzielnicy Śródmieście jest finansowana ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji zamieszczonej na stronie organizatora

Napisz komentarz

Skip to content