Znaj ryzyko - kampania społeczna

Pomoc dla dzieci z rodzin alkoholowychFundacja ETOH od 1994 roku tworzy Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży „Pępek”. Organizatorzy zapraszają na nabór do grup socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Oferta kierowana jest do: młodzieży starszej w wieku 16-18 lat; młodzieży młodszej 13-15 lat; dzieci starszych 11-12 lat; dzieci 8-10 lat. Oferta jest nieodpłatna.

Uczestnikami zajęć w Ośrodku są dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym z terenu całej Warszawy. Dzieci kierowane są do Ośrodka przez rodziców podejmujących leczenie odwykowe, pedagogów szkolnych, psychologów, kuratorów sądowych. Wszystkie grupy są prowadzone pod kątem pracy socjoterapeutycznej, realizując cele rozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne.

Celem prowadzonych grup jest:
– pomoc psychologiczna dla dzieci, które pozostają w trudnej sytuacji domowej wynikającej z alkoholizmu rodziców;
– przeciwdziałanie patologiom społecznym;
– konstruktywne zorganizowanie dzieciom czasu wolnego;
– rozwój zainteresowań;
– rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, uczuć, funkcjonowania w grupie, przestrzegania norm grupowych, wyrażania potrzeb;
– szeroko pojęta pomoc szkolna poprzez zajęcia reedukacyjne i indywidualną pracę z dzieckiem podczas odrabiania lekcji.

Zadania Ośrodka są realizowane poprzez:
– prowadzenie grup socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w czterech grupach wiekowych,
– prowadzenie konsultacji i wsparcia dla rodziców w ramach spotkań indywidualnych i grupy wsparcia,
– pomoc dziecku w kontakcie indywidualnym,
– pomoc dziecku w nadrobieniu zaległości szkolnych,
– opiekę pedagogiczno-psychologiczną udzielaną dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, realizowaną w formie zajęć wyrównawczych, ogólnorozwojowych, grup socjoterapeutycznych,
– realizację programu profilaktyki alkoholowej w ramach grup rozwojowych i socjoterapeutycznych,
– edukację pedagogiczno-psychologiczną, rozwijającą i kształcącą podstawowe umiejętności psychologiczne,
– systematyczną współpracę ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, kuratorium oświaty, sądem,
– pracę pedagogiczną z rodzicami dzieci uczestniczących w zajęciach,
– wszechstronny rozwój dzieci, udział w zajęciach tematycznych.

Kontakt:
Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży „Pępek”
ul. Hoża 41, domofon 200
00-681 Warszawa
tel./fax (22) 828 21 99
e-mail: osrodek.pepek@wp.pl
więcej: http://www.etoh.edu.pl/

Wszelkich informacji telefonicznie udzielają pedagodzy i psycholog ośrodka od w godz. 11.00-16.00.

Działalność Ośrodka „Pępek” jest finansowana ze środków m.st. Warszawa.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

 

Napisz komentarz

Skip to content