Znaj ryzyko - kampania społeczna

pomoc onlineIngenium Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych zaprasza na bezpłatne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne ONLINE dla mieszkańców Pragi Południe.

Centrum Ingenium prowadzi wielowymiarowe działania profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców dzielnicy Praga – Południe.

Działania obejmują m.in.:
– bezpłatne konsultacje psychologiczno- pedagogiczne;
– bezpłatną psychoterapię dziecka i młodzieży;
– bezpłatną terapię uzależnień;
– bezpłatną terapię rodzin;
– bezpłatne treningi umiejętności społecznych;
– bezpłatny trening kontroli złości.

W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego działania indywidualne: psychoterapia, psychoterapia uzależnień, psychoterapia dzieci i młodzieży, konsultacje psychologiczno-pedagogiczne odbywać się będą w trybie online poprzez komunikatory dostępne dla klientów.

Projekt jest realizowany do wyczerpania miejsc, których ilość jest ograniczona. W przypadku braku miejsc, po odbyciu konsultacji osoby chętne zostaną wpisane na listę osób oczekujących na kolejny projekt.

Pierwszeństwo maja osoby z rejonów ulic wskazanych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.

Zapisy są prowadzone telefonicznie lub e-mailowo: kontakt@centrumingenium.pl, przy zapisie należy o podać numer telefonu oraz imię i nazwisko.

Projekt jest finansowany przez m.st. Warszawa – Urząd Dzielnicy Praga Południe.

Oprac. na podstawie informacji Ingenium Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych.

Fot: Sergey Zolkin, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content