Znaj ryzyko - kampania społeczna

świetlica dla młodzieżyNiepubliczna Świetlica Socjoterapeutyczna „Nasz Klub” to miejsce otwarte dla dzieci i młodzieży z terenu całej Warszawy. Specjaliści pracujący w „Naszym Klubie” stawiają przede wszystkim na relacje oparte na zaufaniu, otwartości, szczerości. Razem z uczestnikami i uczestniczkami poszukują tego, co dla nich ważne i wyjątkowe, nie pomijając tego, co trudne. Dzieci mają możliwość lepszego poznania siebie i zrozumienia innych. Służą temu organizowane raz w tygodniu zajęcia grupowe. Każdy dzień wspólnej pracy to nowe wyzwania i przygody. Udział w działaniach Klubu Młodzieżowego jest nieodpłatny. Organizatorem jest Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci.

Czas, który podopieczni spędzają wspólnie jest wypełniony szeregiem zajęć, służących rozwojowi ich zdolności i umiejętności. Są to m.in. zajęcia sportowo-ruchowe, taneczne, plastyczne, fotograficzne, kulinarne, komputerowe.

Zapisy są otwarte dla każdego, ale podstawowym warunkiem przyjęcia do świetlicy jest dobrowolność i chęć dziecka.

Kontakt
Niepubliczna Świetlica Socjoterapeutyczna „Nasz Klub”
03-420 Warszawa, ul. Szwedzka 6 lok. 82 (wejście od ul. Stalowej)
Tel. 691 656 183
mail: biuro@serduszko.org.pl
więcej: http://serduszko.org.pl/projekty/kluby-i-swietlice/40-swietlica-cukiernia

Świetlica jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00-19.00.

Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji od organizatora

Napisz komentarz

Skip to content