Znaj ryzyko - kampania społeczna

Profilaktyka uzależnieńStowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN prowadzi program profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzależnieniem od środków zmieniających świadomość. Oferta jest skierowana do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat oraz ich rodziców, którzy zamieszkują dzielnicę Praga-Północ. Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

Uczestnicy programu mogą korzystać m.in. z zajęć profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, korekcyjnych, specjalistycznych, rozwijających pasje, zainteresowania oraz talenty. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z rodziną i szkołą, w celu włączenia rodzin podopiecznych w możliwie najszersze spektrum działań.

Program jest realizowany w Centrach Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia KARAN, ul. Targowa 63/4 i ul. Grodzieńska 65, Warszawa.

Wsparcie specjalistyczne, korekcyjne (rekrutacja otwarta):

– wsparcie psychologiczne (terminy ustalane indywidualnie, ul. Grodzieńska 65)
– konsultacje Pedagogiczne (terminy ustalane indywidualnie ul. Grodzieńska 65 i ul. Targowa 63/4)
– poradnictwo rodzinne ( terminy ustalane indywidualnie ul. Targowa63/4 i ul. Grodzieńska 65)

Psychoedukacja, profilaktyka (rekrutacja otwarta, trwa nabór):
zajęcia z elementami socjoterapii:
poniedziałek, godz. 15-18, ul. Targowa 63/4 i ul. Grodzieńska 65;

zajęcia z elementami arteterapii:
wtorek, godz. godz. 15-18, ul. Targowa 63/4 i ul. Grodzieńska 65;

zajęcia z elementami terenoterapii (różne formy sportu / wycieczki fakultatywne):
środa, godz. 15- 18, zbiórka Targowa 63/4;

zajęcia informacyjno-edukacyjne dot. profilaktyki uzależnień dla dzieci i rodziców:
czwartek, godz. 15-17 (dzieci), 17-18 (rodzice) – ul. Grodzieńska 65
czwartek, godz. 16.30-18.30 (dzieci), 18.30- 20:00 (rodzice) – ul. Targowa 63/4

zajęcia umiejętności prospołecznych z wykorzystaniem elementów TZA ART oraz elementów Coachingu:
piątek, godz. 16-18, ul. Grodzieńska 65,
piątek, godz. 15.30- 17.30, ul. Targowa 63/4

warsztaty umiejętności wychowawczych / grupa wsparcia dla rodziców:
piątek, godz. 18-20, ul. Targowa 63/4.

Wszystkie działania są nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmuje Koordynator projektu: Agnieszka Jędrzejewska, tel. 508969551/ mail: agnieszka.jedrzejewska@karan.pl

Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Oprac. na podstawie informacji Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN.

Napisz komentarz

Skip to content