Znaj ryzyko - kampania społeczna

W dzielnicy Praga-Północ dzieci w wieku 6-15 lat oraz ich rodzice/opiekunowie mają szansę skorzystać z bezpłatnego wsparcia Świetlicy Socjoterapeutycznej „Mały Książę”. Działalność jest skierowana szczególnie do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo, dotkniętych „chorobami” społecznymi: alkoholizmem, dysfunkcjonalnością rodziny, ubóstwem, bezrobociem, a także niezaradnością życiową. Świetlica jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”.

Świetlica prowadzi działalność w charakterze zajęć pozalekcyjnych. Podopieczni otrzymują pomoc w odrabianiu prac domowych, zajęć socjoterapeutycznych, wsparcia żywnościowego, odzieży, zabawek, a także pomocy dydaktycznej. Dodatkowo są organizowane wycieczki do placówek sprzyjających rozwojowi intelektualnemu dzieci oraz wycieczki krajoznawcze.

Część dzieci uczęszczających w zajęcia jest objęta działaniami terapeutycznymi, które mają przyczyniać się do ich lepszej adaptacji i pomóc skorygować niewłaściwe zachowania.

Pobyt w Świetlicy jest bezpłatny, dobrowolny i poprzedzony okresem próbnym, który sprzyja zapoznaniu się z innymi dziećmi, opiekunami oraz zasadami ośrodka oraz tematyką zajęć w nim prowadzonych. Rodzinom dzieci są udzielane bezpłatne porady i konsultacje.

Wnioski o przyjęcie do Świetlicy mogą zgłaszać sami rodzice.

Kontakt:
ul. Ząbkowska 4 lok. 45-45a
tel.: (22) 670 22 93 / 509 492 870
e-mail: dzieci@otwartedrzwi.pl

Świetlica działa od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-18:00

Z uwagi na przerwę wakacyjną, w sierpniu Świetlica będzie nieczynna.

Więcej informacji tutaj.

Projekt „Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, adresowanej do dzieci i młodzieży w wieku od lat 6-15 oraz ich rodzin” jest współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content