Znaj ryzyko - kampania społeczna

Grupa dzieci na zajęciach z hula hopPlacówka Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia dla Rodzin zaprasza dzieci i młodzież z terenu Pragi-Północ na bezpłatne zajęcia wspierające prawidłowy rozwój społeczny i emocjonalny.

Bezpłatne zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe (7-9 lat, 10-12 lat i 13-15 lat) dwa razy w tygodniu od 14-18 lub dla najstarszej grupy od 16-20. Zapewniony jest podwieczorek.

Placówka Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia dla Rodzin oferuje

  • wspólne odrabianie lekcji / korepetycje, gdy jest taka potrzeba;
  • wsparcie w prawidłowym rozwoju społecznym i emocjonalnym poprzez prowadzenie zajęć treningu umiejętności społecznych;
  • rozwijanie umiejętności kulinarnych, cukierniczych, artystycznych, naukowych, sportowych w ramach zajęć rozwijających pasje;
  • aktywne spędzanie czasu w tygodniu i w wybrane weekendy poprzez organizowanie wyjść i zajęć integracyjnych (także dla całych rodzin);
  • zajęcia profilaktyczne mające na celu zapobieganie występowania zachowań problemowych, takich jak uzależnienia;
  • wsparcie dzieci, młodzieży i rodziców prowadząc pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zajęcia logopedyczne, warsztaty dla rodziców.

Więcej informacji o działalności placówki można uzyskać pod numerem: 22 619 42 67 lub: 789 434 671, e-mail: zapisy@sdr.org.pl

Miejsce: ul. Ząbkowska 39, lok. 1, 2

Projekt finansuje m.st. Warszawa

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content