Znaj ryzyko - kampania społeczna

uważna komunikacja z elementami treningu asertywnościMokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego zachęca do udziału w grupie wsparcia poświęconej uważnej komunikacji z elementami treningu asertywności.

Spotkania nastawione są na poprawę umiejętności w zakresie asertywności, a co za tym idzie – w kontaktach interpersonalnych, w sposobach przyjmowania krytyki, wyrażania własnych opinii i przekonań na podstawie szanowania praw człowieka. W trakcie trwania grupy poświęcamy czas na naukę stawiania granic, rozeznania się, na które czynniki sytuacyjne dana osoba jest w stanie zareagować i sobie z nimi radzić. Udział w grupie pozwala na skuteczniejsze regulowanie emocji. Organizator przewiduje stosowanie ćwiczeń z zakresu uważności i treningu relaksacji.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Centrum Koordynacji Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego: 22 299 04 31, centrumkoordynacji@ipin.edu.pl, pon.-pt. g. 8:00-18:00.

Udział w grupie jest nieodpłatny.

Z grupy wsparcia mogą korzystać mieszkańcy Mokotowa z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodziny.

Grupy wsparcia stanowią część projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”. Projekt realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Rozwoju (nr projektu POWR.04.01.00-00-D216/17). Lider projektu: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content