Znaj ryzyko - kampania społeczna

Grupa integrująco-aktywizująca dla mieszkańców MokotowaMokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzi nabór do grupy wsparcia integrująco-aktywizującej dla osób po kryzysie zdrowia psychicznego oraz ich rodzin.

Otwarta grupa przeznaczona dla osób chcących poprawić swoje funkcjonowanie społeczne i aktywność, potrzebujących pomocy w nawiązywaniu nowych relacji. Kryzys psychiczny lub nawracająca choroba wpływa negatywnie na naszą samoocenę, aktywność i kontakty z ludźmi, powoduje izolację. Samotność negatywnie wpływa na zdrowienie, udział w grupie pozwoli zadbać o stan psychiczny wspólnie z innymi uczestnikami.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Centrum Koordynacji Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego: 22 299 04 31, centrumkoordynacji@ipin.edu.pl, pon.-pt. g. 8:00-18:00.

Udział w grupie jest nieodpłatny.

Z grupy wsparcia mogą korzystać mieszkańcy Mokotowa z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodziny.

Grupy wsparcia stanowią część projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”. Projekt realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Rozwoju (nr projektu POWR.04.01.00-00-D216/17). Lider projektu: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content