Znaj ryzyko - kampania społeczna

Wsparcie dla dzieci i młodzieżyNa warszawskim Mokotowie działa placówka wsparcia dziennego prowadzona przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN. Oferuje ona wsparcie dla dzieci i młodzieży w wieku 6‐15 lat (uczniom szkół podstawowych) oraz ich rodziców / opiekunów prawnych, w szczególności z dzielnicy Mokotów. Uczestnictwo w zajęciach placówki jest nieodpłatne.

W ramach działań placówki prowadzone są różnego rodzaju zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne, wspierające rozwój wychowanków. Są to zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, odrabianie lekcji, warsztaty umiejętności psychospołecznych z elementami socjoterapii, zajęcia edukacyjne w tym profilaktyka uzależnień, warsztaty uczące alternatywnych stylów życia. Uczestnicy – dzieci i opiekunowie – mogą także skorzystać z pomocy psychologicznej w ramach poradnictwa rodzinnego.

Placówka jest otwarta dla dzieci od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie. W trakcie roku szkolnego funkcjonuje w godzinach 14-18, natomiast w okresie wakacji letnich i ferii zimowych – w godzinach przedpołudniowych. W lipcu prowadzona jest akcja „Lato w Mieście”, a w ferie – akcja „Zima w Mieście”.

Rekrutacja i nabór trwa przez cały rok, o ile w placówce są wolne miejsca.

Informacje o programie dostępne u koordynatora/kierownika placówki – Alicji Rygier (alicja.rygier@karan.pl)

Dane kontaktowe:
Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży – Placówka wsparcia dziennego
ul. Malczewskiego 52, 02-622 Warszawa
Numer kontaktowy – 22 849-41-15 lub 733-027-229
www.karan.pl 

Program jest współfinansowany ze środków m.st Warszawa Dzielnicy Mokotów.

Opracowano na podstawie informacji Stowarzyszenia KARAN.

 

Napisz komentarz

Skip to content