Znaj ryzyko - kampania społeczna
Terapia schematów – nieodpłatne szkolenie

Fundacja Dbajmy o Siebie zaprasza do udziału w specjalistycznym szkoleniu ”Terapia schematów i inne skuteczne metody w zastosowaniu do uzależnień behawioralnych”, które uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Uczestnicy szkolenia poznają metody „trzeciej fali” psychoterapii poznawczo-behawioralnej o udowodnionej naukowo skuteczności. Zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności w pracy z osobami z uzależnieniem z zakresu Terapii Schematów oraz Dialektycznej Terapii Behawioralnej.

Zajęcia poprowadzą szkoleniowcy Fundacji Dbajmy o Siebie, która należy do grupy Akademii Motywacji i Edukacji. Zajęcia z modułu DBT poprowadzi gość zagraniczny (zajęcia będą tłumaczone na język polski).

Szkolenie jest nieodpłatne.

Warunki udziału w szkoleniu:

Szkolenie jest kierowane do specjalistów psychoterapii uzależnień. Każdy z uczestników weźmie udział w cyklu czterech dwudniowych szkoleń połączonych z superwizją. Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić kartę zgłoszeniową i załączyć dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień (warunek konieczny do przyjęcia zgłoszenia) oraz CV uwzględniające wykształcenie oraz praktykę zawodową związaną z tematyką uzależnień.

Z osobami, które prześlą kompletne zgłoszenia Fundacja będzie kontaktować się e-mailowo celem ustalenia terminu telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej. Liczba miejsc jest ograniczona. Każdy z uczestników otrzyma mailem informację o wyniku rekrutacji.

Organizacja szkolenia:

Każdy z psychoterapeutów weźmie udział w 4 dwudniowych zjazdach (razem 64 godzin szkolenia po 8 godzin dziennie). W przypadku wszystkich zjazdów: jeden dzień obejmuje zajęcia wykładów, które odbędą się w grupach 20 osobowych: drugi dzień będzie miał charakter warsztatowy i będzie realizowany w grupach 10 osobowych.

Zajęcia będą odbywały się w II grupach szkoleniowych:

 1. Wprowadzenie do Dialektycznej Terapii Behawioralnej z pacjentem uzależnionym behawioralnie
  28-29.08.2023 r. – grupa A
  4-5.09.2023 r. – grupa B
 2. Analiza behawioralna w terapii DBT z pacjentem uzależnionym behawioralnie w podejściu DBT
  18-19.09.2023 r. – grupa A
  25-26.09.2023 r. – grupa B
 3. Wprowadzenie do modelu pojęciowego terapii schematów
  6-7.11.2023 r. – grupa A
  13-14.11.2023 r. – grupa B
 4. Wprowadzenie do trybów schematów
  listopad 2023 r. – dokładny termin ostatniego zjazdu będzie podany po tym, jak otrzymamy potwierdzenie przyjazdu od trenera zagranicznego

W zgłoszeniu należy zaznaczyć preferowaną grupę. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo kwalifikacji do innej grupy niż preferowana w przypadku braku miejsc.

Zakwaterowanie: Organizator szkolenia nie pokrywa kosztów zakwaterowania, wyżywienia, czy kosztów dojazdu.
Dodatkowe informacje: biuro@fundacjadbajmyosiebie.pl
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Wspólna 56

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content