Znaj ryzyko - kampania społeczna

Powiślańska Fundacja Społeczna, w ramach Poradni Rodzinnej, proponuje działania psychologiczno-pedagogiczne oraz poradnictwo rodzinne. Inicjatywa skierowana jest do osób i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu.

Oferta jest skierowana do:
– dzieci w wieku 5-15 lat z problemami rozwojowymi, psychologicznymi i rodzinnymi;
– młodych osób w wieku 15-24 lat z problemami osobistymi, rodzinnymi i społecznymi
– rodziców borykającym się z problemami wychowawczymi z dziećmi i młodzieżą.

Osoby zgłaszające się do Poradni odbywają wstępne konsultacje pozwalające na rozpoznanie problemów, potrzeb i możliwości rodziny. Na tym etapie odbywa się też uzgodnienie programu, zasad i odpowiednich form pomocy. Warunkiem skorzystania z pomocy poradni jest całkowita dobrowolność, chęć zrozumienia i rozwiązania swoich problemów. W miarę możliwości poradnia stara się objąć pomocą całą rodzinę.

Formy pomocy:
– porady i konsultacje dla dzieci, młodzieży oraz rodziców;
– interwencje kryzysowe;
– psychoterapia rodzinna, indywidualna i grupowa
– poradnictwo prawne dla osób korzystających z innych form pomocy

Pomoc jest udzielana nieodpłatnie.

Zgłaszający są przyjmowani po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty.

Kontakt:
Poradnia Rodzinna
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11-19
ul. Mokotowska 55 lok. 4
00-542 Warszawa
Tel. 22 622 99 09

Więcej informacji: www.pfs.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content