Znaj ryzyko - kampania społeczna

Niebieska Linia IPZOgólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” działające przy Instytucie Psychologii Zdrowia nadal oferuje konsultacje zdalne ze swoimi psychologami oraz prawnikami. Po wcześniejszym ustaleniu terminu możliwa jest także konsultacja bezpośrednia.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem w celu umówienia wizyty pod numerem telefonu 22 824 25 01.

Poradnia Telefoniczna

Poradnia Telefoniczna działa zgodnie z harmonogramem, 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 – 18.00, pod nr tel. 22 668 70 00.

Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.

Dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.

Poradnia e-mailowa

Z poradnią e-mailową można się skontaktować za pośrednictwem adresu: poradnia@niebieskalinia.pl.

Porad udzielają pracownicy oraz współpracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, przeszkoleni oraz doświadczeni w udzielaniu porad oraz pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie.

Pytania o szczegółowe zagadnienia prawne należy kierować do zespołu prawnego. Adres prawnej poradni to: prawnicy@niebieskalinia.pl.

Więcej informacji: https://www.niebieskalinia.pl/

Projekt współfinansuje m. st Warszawa oraz Avon kontra Przemoc.

Oprac. na podstawie informacji Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Napisz komentarz

Skip to content