Znaj ryzyko - kampania społeczna

Grupa psychoedukacyjna dla młodzieżyTowarzystwo Pomocy Młodzieży zaprasza młodych ludzi doświadczających trudności w dobrym postrzeganiu siebie, mających kłopoty z pozytywnym myśleniem o świecie i przeżywających napięcie w relacjach z innymi do udziału w spotkaniach grupowych. Grupa startuje w listopadzie.

W trakcie spotkań uczestnicy będą zajmować się następującym tematami:

  • poznawanie zasad i sposobów komunikacji bez przemocy;
  • radzenie sobie ze stresem;
  • budowanie poczucia własnej wartości i sprawczości;
  • realistyczne wyznaczanie celów i działań;
  • korzystanie z własnych zasobów i mocnych stron;
  • asertywne radzenie sobie w relacjach z innymi;
  • nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z rówieśnikami.

Termin: Spotkania będą odbywały się od listopada 2022 r. do końca kwietnia 2023 r., w czwartki, w godzinach 18.00-20.00. W ramach grupy przewidziany jest również dodatkowy warsztat (sobota lub niedziela).

Miejsce: Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, Warszawa.

Prowadzące:

Dominika Drużka, Anna Szpotowicz (psychoterapeutki)

Zapisy i informacje:

Bezpośrednio u prowadzących, pod numerami telefonów: Dominika Drużka, tel. 500 235 784 i Anna Szpotowicz, tel. 501 534 343.

Oferta nieodpłatna skierowana do mieszkańców Warszawy, współfinansowana ze środków  Miasta Stołecznego Warszawy w ramach projektu „Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy”.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.
Fot. Adam McCoid, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content