Znaj ryzyko - kampania społeczna

Na dłoniach wycinanka rodziny w kolorachFundacja Sto Pociech zaprasza indywidualnie oraz w parach rodzicielskich na konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci w wieku do 18. roku życia.

Konsultacje oferują możliwość omówienia w kameralnej, bezpiecznej atmosferze trudności: osobistych, wychowawczych, relacyjnych. Uczestnicy będą wspólnie poszukiwać doraźnych rozwiązań trapiących ich problemów oraz omówią inne, możliwe do podjęcia działania zmierzające do ich rozwiązania w przyszłości.

Szczegółowe informacje: 507 599 033

Adres: Fundacja Sto Pociech, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa

Projekt finansuje m.st. Warszawa

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content