Znaj ryzyko - kampania społeczna

poradnia rodzinnaPowiślańska Fundacja Społeczna prowadzi bezpłatną Poradnię Rodzinną, w której zespół doświadczonych psychologów i terapeutów pomaga dzieciom, młodzieży, dorosłym i całym rodzinom.

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00- 19:00.

Na wizytę można umówić się telefonicznie: 22 627 07 25.

W obecnej sytuacji Powiślańska Fundacja Społeczna pracuje również zdalnie – w zależności od potrzeb przez telefon oraz różnego rodzaju komunikatory internetowe, dbając o prywatność i bezpieczeństwo.

Z pomocy specjalistów mogą bezpłatnie skorzystać mieszkańcy Warszawy.

Powiślańska Fundacja Społeczna pracuje z:

  • Dorosłymi, którzy doświadczają przemocy;
  • Rodzinami, w których występuje problem przemocy;
  • Dziećmi i młodzieżą doświadczającymi przemocy;
  • Osobami będącymi świadkami przemocy.

W Poradni pracuje zespół terapeutów, który tworzą osoby z dużym doświadczeniem w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i rodzinnej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin.

Osoby zgłaszające się do poradni odbywają wstępne konsultacje dotyczące rozpoznania problemów, potrzeb i możliwości rodziny. Na tym etapie odbywa się też uzgodnienie programu, zasad i odpowiednich form pomocy. W miarę możliwości pomocą zostaje objęta cała rodzina.

W poradni można skorzystać z następujących form pomocy:

  • Porad i konsultacji dla młodzieży i rodzin;
  • Pomocy psychologicznej dla dzieci;
  • Konsultacji wychowawczych dla rodziców;
  • Psychoterapii rodzinnej i indywidualnej dla członków rodzin;
  • Interwencji kryzysowych;
  • Konsultacji specjalistycznych (prawnych, zawodowych) dla osób korzystających z innych form pomocy.

Warunkiem skorzystania z pomocy w poradni jest całkowita dobrowolność oraz chęć zrozumienia i rozwiązania swoich problemów.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Oprac. na podstawie informacji Powiślańskiej Fundacji Społecznej.
Fot. Jordan Whitt, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content