Znaj ryzyko - kampania społeczna

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD „BIELANY” zapewnia opiekę wychowawców, pomoc w odrabianiu lekcji, posiłki, ciekawą ofertę zajęć dodatkowych oraz wyjścia kulturalno-oświatowe dla dzieci w wieku 7-16 lat.

 Zakres działalności:
– pomoc w nauce;
– zajęcia terapeutyczne;
– zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne;
– zajęcia sportowo-rekreacyjne;
– dożywianie i pomoc rzeczowa;
– gry i zabawy dydaktyczno-relaksacyjne;
– Sportowe Lato i Zima w Mieście;
– organizacja wypoczynku w okresie letnim i zimowym.

Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.

 Ognisko Wychowawcze TPD „BIELANY” jest czynne w dni powszednie w godz. 14-20.

Kontakt:
ul. Pabla Nerudy 1
01- 926 Warszawa
tel. 022 834 76 98
e-mail: tpd_bielany@op.pl
Więcej: www.tpdzg.org.pl

Szczegółowe informacje: https://www.facebook.com/TPD-Bielany-1617556981878459/

Placówka działa dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy.
Ognisko na Bielanach prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

 

Napisz komentarz

Skip to content