Znaj ryzyko - kampania społeczna

Grupa wsparciaStowarzyszenie Pomocy Rodzinie KARAWANA wznawia funkcjonowanie wszystkich grup oraz konsultacji indywidualnych. Podczas spotkań wymagane jest przestrzeganie reżimu sanitarnego oraz noszenie maseczek lub przyłbic.

Grupa edukacyjno – motywująca dla osób doświadczających problemu alkoholowego – piątki 17.00 – 19.00

Grupa przeznaczona jest dla osób nadużywających alkoholu (w tym uzależnionych, pijących ryzykownie i szkodliwie), które dotychczas nie podejmowały leczenia, oraz członków ich rodzin. Zajęcia są prowadzone w formie spotkań grupowych (zajęcia wykładowe). Cykl obejmuje 12 spotkań tematycznych, w zakres których wchodzą zagadnienia związane z problemem uzależnienia i współuzależnienia.

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionychwtorki 17.00 – 20.00

Grupa wsparcia jest przeznaczona dla osób żyjących z osobami uzależnionymi / wychodzącymi z uzależnienia, mających trudności w odnalezieniu się w obecnej sytuacji życiowej, potrzebującymi wsparcia emocjonalnego i informacyjnego w zakresie problemu alkoholowego i zaburzeń współistniejących.

Grupa rozwoju osobistegośrody 17.00 – 20.00

W ramach grupy rozwoju osobistego proponujemy serię warsztatów poświęconych asertywności, pracy w obszarze poczucia winy i wstydu oraz warsztat związany z przepracowaniem uczuć związanych ze stratą.

Grupa wsparcia w utrzymaniu abstynencjiczwartki 17.00 – 20.00

Program przeznaczony jest dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, które rozpoznały swój problem i chcą utrzymywać abstynencję. Grupa prowadzona jest przez terapeutę, który zarządza jej aktywnością, treść każdego spotkania wypełniona jest przez uczestników zajęć.

Grupa wsparcia modułem psychologiczno – rozwojowym dla osób z syndromem DDA/DDDponiedziałki 17.00 – 20.00

Zintegrowane wsparcia dla osób z syndromem DDA/DDD

Kontakt:

Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty Stowarzyszenia są proszone o kontakt mailowy (sprkarawana@gmail.com) lub kontakt telefoniczny: 502 153 628 (środa, czwartek, piątek w godzinach 9.00 – 13.00)

Adres:
ul. Płużnicka 7,
Warszawa – Białołęka

 Program Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Karwana na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białołęka współfinansowany jest ze środków m. st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji Stowarzyszenia Karawana

Napisz komentarz

Skip to content