Znaj ryzyko - kampania społeczna

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie KARAWANA zaprasza mieszkańców dzielnicy Białołęka do udziału w konsultacjach indywidualnych.

Konsultacje indywidualne u terapeuty

Konsultacje indywidualne są standardowym postępowaniem w przypadku przyjmowania nowych członków do grup wsparcia. To przede wszystkim rozmowa ze specjalistą, który poznaje potrzeby i trudności, pomaga nazwać je i wypracować rozwiązania wskazanych problemów. Podczas indywidualnego kontaktu specjalista pomaga również dobrać optymalną ofertę spotkań grupowych oraz wspiera uczestników grup wsparcia w trudnościach procesu grupowego.

Termin oraz godzina spotkania ustalane są indywidualnie. Oferta jest ważna do grudnia 2021 roku, z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień (w każdym roku prowadzenia projektu).

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, pod numerem: 502 153 628 lub e-mailowo: sprkarawana@gmail.com

Więcej informacji: https://sprkarawana.pl/realizowane-projekty/

Projekt „Program Stowarzyszania Pomocy Rodzinie KARAWANA na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na lata 2018 – 2021” jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content