Znaj ryzyko - kampania społeczna

Pomoc dla rodzin doświadczających przemocyStowarzyszenie OPTA, we współpracy z m.st. Warszawa, zaprasza rodziców oraz dzieci doświadczających lub zagrożonych przemocą do udziału w nieodpłatnym programie „W rodzinie siła”. Projekt będzie realizowany do listopada 2019 roku.

Celem działań  jest zminimalizowanie skutków wynikających z doznawania przemocy. Jest to możliwe dzięki właściwej postawie i wsparciu dorosłych osób.

Rozpoczęcie indywidualnego programu wsparcia poprzedzają specjalistyczne konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodziców/opiekunów, które służą diagnozie sytuacji rodzinnej oraz wyznaczeniu optymalnego programu wsparcia.

Organizacja proponuje pomoc w ramach:
– grupy dla dzieci (6 -12 lat);
– grupy dla rodziców/opiekunów;
– warsztatów rodzinnych dla rodziców i dzieci;
– spotkań rodziny;
– indywidualnej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży.

Proponowane działania stworzą możliwość:
– przezwyciężenia u dzieci problemów emocjonalnych;
– zmniejszenia poziomu lęku i zaburzeń zachowania;
– zwiększenia poczucia bezpieczeństwa u dzieci narażonych na różne formy przemocy;
– odbudowania zaufania do dorosłych;
– rodzicom pomogą we wprowadzaniu skuteczniejszych form komunikowania się z dziećmi i odpowiadania na ich potrzeby, rozwiną umiejętność stawiania granic w rozsądny sposób, odbudowy lub poprawy i wzmocnienia więzi rodzinnych.

Projekt będzie realizowany do listopada 2019 roku.

Wszystkie działania odbywają się w lokalu przy ul. Marszałkowskiej 85/34. Udział w programie jest bezpłatny. Działania przeznaczone są dla mieszkańców Warszawy.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10– 17, pod numerami: 22 424 09 89 i 22 622 52 52.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.opta.org.pl/projekty/2111368128

Projekt jest współfinansowany przez m.st Warszawa.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content