Znaj ryzyko - kampania społeczna

Stowarzyszenie Od-Do prowadzi nieodpłatny program adresowany do młodych dorosłych (18-26 lat) z rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza z problemem alkoholowym. Oferta przeznaczony jest dla młodych DDA poszukujących dla siebie pomocy psychologicznej. Program jest cykliczny i będzie prowadzony w latach 2019-2021.

Osoby DDA, obarczone wzrastaniem w rodzinie z problemem alkoholowym, są „wyczerpane” psychicznie. W momencie wchodzenia we własną dorosłość, nie są w stanie poradzić sobie z własnymi kryzysami emocjonalnymi.

Udział w realizowanym programie daje młodym DDA możliwość nie powielenia destruktywnych wzorców domowych. Służą temu następujące działania:

– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez budowanie poczucia własnej wartości, akceptację siebie takim, jakim się jest, zdobywanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń pozwalających tworzyć pozytywny wizerunek siebie;
– nabywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów poprzez rozpoznawanie ich źródeł i mechanizmów oraz przyswajanie sposobów konstruktywnego radzenia sobie z nimi;
– nabywanie umiejętności życiowych i społecznych dzięki kontaktom z ludźmi, edukacji dotyczącej zasad i reguł obowiązujących w sferze społecznej, rodzinnej czy zawodowej;
– przyswajanie stylu myślenia i funkcjonowania bezpiecznego dla zdrowia psychicznego i sprzyjającego rozwojowi w życiu społecznym;
– stwarzanie warunków do usamodzielnienia się i wykorzystania osobistych zasobów poprzez poznawanie własnych potencjałów i trenowanie umiejętności korzystania z nich na co dzień.

Realizacja tych działań odbywa się poprzez udział w indywidualnych konsultacjach specjalistycznych, grupie wsparcia i edukacji oraz warsztatach psycho-edukacyjnych.

Spotkania odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia OD-DO przy ul. Siedmiogrodzkiej 5.

Możliwość zapisów i więcej informacji:
Tel./Fax: 22 632 09 09
od-do@od-do.org 

Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji Stowarzyszenia Od-Do

Napisz komentarz

Skip to content