Co to jest Al-Anon?

Al-Anon jest wspólnotą zrzeszającą osoby współuzależnione czy też bliskich osób uzależnionych. Podobnie jak AA – jest ruchem ogólnoświatowym, koncentrującym się na wzajemnym wsparciu osób w podobnej, życiowej sytuacji.

Założenia Al-Anon są rzeczywiście zbliżone do tych, które kierują wspólnotą AA. Ruch rozpoczął swoją działalność w połowie XX wieku. Jedną z jego twórczyń była żona człowieka, który zapoczątkował ruch AA. W spotkaniach członków Al-Anon uczestniczą najczęściej osoby współuzależnione. Grupa otwarta jest jednak dla wszystkich, którzy żyjąc w otoczeniu osoby pijącej, potrzebują w związku z tym pomocy, wsparcia i wymiany doświadczeń. Dlatego częścią Al-Anon jest też grupa Al-Anon Dorosłe Dzieci, w ramach której odbywają się mityngi przeznaczone dla dorosłych dzieci alkoholików.

Dwanaście kroków

Idea wzajemnego wsparcia przez członków rodzin osób pijących powstała już na etapie zakładania AA. Stąd uczestnicy mityngów Al-Anon pracują wedle podobnych 12 Kroków, które są fundamentem Wspólnoty AA i programu zdrowienia z alkoholizmu.

Charakterystyczne dla Al-Anon, oprócz spotkań grupowych, są bieżące kontakty pomiędzy członkami wspólnoty – osobiste, telefoniczne, czy też online – w formie komfortowej dla obu stron. O ile grupy AA nie zakładają limitu uczestników (mityngi odbywają się przy obecności nawet dwóch osób), większość spotkań Al-Anon ma miejsce w grupach 5-25 osobowych. W przypadku większego zainteresowania spotkania są dzielone tak, aby każdy mógł zabrać głos w dyskusji.

Podobnie jak AA, ruch Al-Anon nie jest związany z żadną sektą, wyznaniem, partią lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie zajmuje stanowiska w żadnych sporach. Koncentruje się wokół rodzin i przyjaciół osób uzależnionych od alkoholu, którzy podczas spotkań mają szansę uczenia się od siebie nawzajem, jak – u boku osoby chorej lub po podjęciu decyzji o rozstaniu – żyć w sposób satysfakcjonujący i szczęśliwy.

Oddzielną grupą jest Alateen zrzeszająca osoby nastoletnie mające bezpośredni kontakt z osobami uzależnionymi.
Więcej: Alateen – pomoc dla młodych żyjących w otoczeniu alkoholika

Źródła:

http://al-anon.org.pl/
https://www.alcoholrehabguide.org/support/al-anon/