Znaj ryzyko - kampania społeczna

Co to jest Al-Anon?

Al-Anon jest wspólnotą zrzeszającą osoby współuzależnione czy też bliskich osób uzależnionych. Podobnie jak AA – jest ruchem ogólnoświatowym, koncentrującym się na wzajemnym wsparciu osób w podobnej, życiowej sytuacji.

Al-Anon

Założenia Al-Anon są rzeczywiście zbliżone do tych, które kierują wspólnotą AA. Ruch rozpoczął swoją działalność w połowie XX wieku. Jedną z jego twórczyń była żona człowieka, który zapoczątkował ruch AA. W spotkaniach uczestniczą najczęściej osoby współuzależnione. Grupa otwarta jest jednak dla wszystkich, którzy żyjąc w otoczeniu osoby pijącej, potrzebują w związku z tym pomocy, wsparcia i wymiany doświadczeń. Dlatego częścią Al-Anon jest też grupa Al-Anon Dorosłe Dzieci, w ramach której odbywają się mityngi przeznaczone dla dorosłych dzieci alkoholików.

Dwanaście kroków

Idea wzajemnego wsparcia przez członków rodzin osób pijących powstała już na etapie zakładania AA. Stąd ich uczestnicy pracują wedle podobnych 12 Kroków, które są fundamentem Wspólnoty AA i programu zdrowienia z alkoholizmu.

Charakterystyczne dla Al-Anon, oprócz spotkań grupowych, są bieżące kontakty pomiędzy członkami wspólnoty – osobiste, telefoniczne, czy też online – w formie komfortowej dla obu stron. O ile grupy AA nie zakładają limitu uczestników (mityngi odbywają się przy obecności nawet dwóch osób), większość spotkań dla rodzi osób uzależnionych ma miejsce w grupach 5-25 osobowych. W przypadku większego zainteresowania spotkania są dzielone tak, aby każdy mógł zabrać głos w dyskusji.

Podobnie jak AA, ruch Al-Anon nie jest związany z żadną sektą, wyznaniem, partią lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie zajmuje stanowiska w żadnych sporach. Koncentruje się wokół rodzin i przyjaciół osób uzależnionych od alkoholu, którzy podczas spotkań mają szansę uczenia się od siebie nawzajem, jak – u boku osoby chorej lub po podjęciu decyzji o rozstaniu – żyć w sposób satysfakcjonujący i szczęśliwy.

Oddzielną grupą jest Alateen zrzeszająca osoby nastoletnie mające bezpośredni kontakt z osobami uzależnionymi.
Więcej: Alateen – pomoc dla młodych żyjących w otoczeniu alkoholika

Źródła:

http://al-anon.org.pl/
https://www.alcoholrehabguide.org/support/al-anon/

Skip to content