Znaj ryzyko - kampania społeczna

Program 12 Kroków i 12 Tradycji

Program „Dwunastu kroków AA” to fundament programu AA zdrowienia z alkoholizmu. Kroki te opracowano na podstawie doświadczeń zebranych przez pierwszych członków wspólnoty Anonimowych Alkoholików. W ten sposób przedstawili to, co pomogło im osiągnąć trzeźwość.

Jak podkreślają członkowie AA: Pracować nad Programem AA to znaczy pracować nad Krokami. Cały program „Dwunastu Kroków” wymaga stałego i osobistego wysiłku w stosowaniu się do jego zasad i ma na celu zmianę określonych nawyków, utartych schematów myślenia i zmianę dotychczasowego oglądu siebie i świata.

Współzałożyciel Wspólnoty AA Bill W. nazywał Dwanaście Kroków zbiorem „zasad duchowych, które – stosowane jako sposób życia – mogą uwolnić od obsesji picia i dopomóc cierpiącemu, by stał się zdrowym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem”.

Dwanaście Kroków Anonimowych Alkoholików

Krok Pierwszy

Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się niekierowalne.

Krok Drugi

Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.

Krok Trzeci

Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy.

Krok Czwarty

Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną.

Krok Piaty

Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

Krok Szósty

Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru.

Krok Siódmy

Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

Krok Ósmy

Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

Krok Dziewiąty

Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

Krok Dziesiąty

Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

Krok Jedenasty

Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak Go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

Krok Dwunasty

Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Wersja po 47. Konferencji Służby Krajowej AA

Oprócz „Dwunastu Kroków” we wspólnocie AA obecnych jest „Dwanaście Tradycji”. Definiują one kontakty wewnątrz grupy, pomiędzy jej członkami, jak również o kontakcie ze światem spoza grupy. Dostępne są tutaj: https://aa.org.pl/12-tradycji-aa/

Źródło:
https://aa.org.pl/

Skip to content