Tag

terapia uzależnienia

Browsing
Uzależnienie od alkoholu pociąga za sobą liczne szkody w różnych obszarach życia: zarówno samego uzależnionego, jego bliskich, jak i w społeczeństwie w ogóle. Celem leczenia alkoholików jest całkowita abstynencja i powrót do „normalnego” życia w społeczeństwie. Czasem jednak decyzja o abstynencji przychodzi później albo osoba uzależniona – mimo wielokrotnych prób – wraca do picia. Wówczas
Program ograniczania picia
Głównym celem terapii uzależnienia od alkoholu jest zachowanie całkowitej abstynencji. Jednak pacjentom nie akceptującym tego celu, u których jednocześnie stwierdzono łagodniejszą formę uzależnienia, lub osobom pijącym w sposób szkodliwy, terapeuta może zaproponować ograniczenie ilości spożywanego alkoholu jako początkowy cel terapii. Na czym polega program ograniczania picia? Program ograniczania picia jest formą terapii oferowaną od niedawna.
Abstynencja
Podstawowym założeniem w pracy terapeutycznej z pacjentem uzależnionym od alkoholu jest abstynencja. Zarówno spotkania indywidualne, jak i grupowe są nakierowane na naukę życia w trzeźwości, rozwiązywanie osobistych problemów bez „uciekania” w alkohol oraz wskazywanie możliwości rozwoju osobistego i podążania inną niż dotychczas drogą. Podjęcie abstynencji, a więc rezygnacja ze spożywania alkoholu, przez osobę pijącą nałogowo
Cele terapii uzależnienia od alkoholu
Do niedawna jedynym celem terapii uzależnienia od alkoholu była abstynencja. I choć według różnych standardów leczenia choroby alkoholowej utrzymanie abstynencji nadal powinno być najbardziej zalecanym i pożądanym efektem oddziaływań terapeutycznych, to istnieją także programy pozwalające osobom uzależnionym dążyć do ograniczenia picia oraz redukcji szkód. Na czym polegają poszczególne cele terapii uzależnienia od alkoholu? Obecnie istnieje
W Polsce terapia uzależnienia od alkoholu odbywa się w trybie ambulatoryjnym - w poradniach lub przychodniach leczenia uzależnienia i współuzależnienia lub dziennych albo całodobowych placówkach leczenia uzależnień. Różnią się one rodzajem i intensywnością oddziaływań leczniczych. Bez względu jednak na rodzaj terapii, leczenie uzależnienia od alkoholu w Polsce jest dla wszystkich bezpłatne – także dla osób
Skip to content