Instytut Psychiatrii i Neurologii. Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. Dzienny Oddział Terapii Uzależnień

Instytut Psychiatrii i Neurologii. Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. Dzienny Oddział Terapii Uzależnień

telefon: 226519318
fax: test1
dodatkowy e-mail: otu@ipin.edu.pl
adres korespondencyjny:

test

facebook:
adres:
ul. Sobieskiego 9, Mokotów, Warszawa
Informacje kontaktowe
Przejdź do treści