Znaj ryzyko - kampania społeczna

Wsparcie dla młodychDo 31 grudnia 2019 roku Towarzystwo Pomocy Młodzieży realizuje projekt „Twój czas na zdrowe życie – program dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie z terenu Dzielnicy Śródmieście”.

Celem zadania jest profilaktyka oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie poprzez podejmowanie różnorodnych działań interwencyjnych i pomocowych. Służą one konstruktywnemu rozwiązywaniu problemów i sytuacji kryzysowych (w tym ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie). Celem działań profilaktycznych i psychoedukacyjnych jest kształtowanie prawidłowych postaw i promowanie zdrowego styl życia wśród młodzieży i młodych dorosłych zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie z obszaru dzielnicy Śródmieście.

TPM prowadzi działania skierowane do młodzieży w wieku 15 – 26 lat i ich rodziców w ramach zindywidualizowanej ścieżki wsparcia (zależnie od potrzeb zgłaszających się osób). Oferta obejmuje:

– pierwszy kontakt (mailowy, telefoniczny, bezpośredni) dla młodzieży i ich rodzin;
– udział w grupie rozwoju umiejętności radzenia sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym dla młodzieży;
– warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży;
– indywidualną pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla młodzieży i rodziców;
– poradnictwo i konsultacje prawne dla młodzieży i ich rodzin.

Kontakt:
Towarzystwo Pomocy Młodzieży
ul. Nowolipki 2
tel.: 22 887 88 05 lub 508 350 320
e-mail: zapisy@tpm.org.pl
Kontakt w dni powszednie w godzinach 10-15
Więcej: http://tpm.org.pl/

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Oprac. na podstawie informacji ze strony TPM.

 

Napisz komentarz

Skip to content