Znaj ryzyko - kampania społeczna

jak radzić sobie ze stresemTowarzystwo Pomocy Młodzieży zaprasza do udziału w programie dla młodzieży i młodych dorosłych doświadczających zaburzeń psychicznych. Program jest skierowany do osób od 15. do 26. roku życia w i po kryzysie psychicznym z problemami psychicznymi typu: zaburzenia depresyjne, w tym z myślami samobójczymi, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego (na tle przemocy lub śmierci bliskiej osoby), fobie społeczne czy różne inne zachowania dezadaptacyjne, uniemożliwiające lub ograniczające wypełnianie ról społecznych i szkolno-zawodowych.

W zadaniu będzie uczestniczyć co najmniej 20 młodych osób i/lub zainteresowani ich rodzice/bliscy z woj. mazowieckiego (szczególnie priorytetowo z otaczających miejscowości podwarszawskich i spoza Warszawy).

W ramach programu planowane są działania prowadzące do wyjścia z kryzysu ww. młodych osób i przeciwdziałające ich wykluczeniu z życia społeczno-szkolno-zawodowego oraz wsparcie ich rodzin. Służy temu budowanie dającego oparcie i życzliwego środowiska społecznego rozwijającego ich potencjał i umiejętności, które pomogą w wyjściu z zamknięcia we własnym świecie, dadzą możliwość uczestnictwa w życiu społecznym.

W ramach projektu Towarzystwo Pomocy Młodzieży będzie prowadzić: spotkania indywidualne, zajęcia grupowe mających na celu wsparcie i nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do przetrwania i wyjścia z kryzysu. Działania o charakterze psychoedukacyjnym, interwencyjnym, wsparciowym i/lub terapeutycznym mają zmieniać samoświadomość odbiorców w kierunku radzenia sobie z trudnymi emocjami i aktami autoagresji, wspierać w pełnieniu ról adekwatnie do ich wieku i możliwości, umożliwiać decydowanie o sobie i uczestnictwo w życiu społecznym, a rodzicom uświadamiać ich wpływ na dzieci w kontekście problemów okresu dojrzewania i dorastania oraz wsparcia w i po kryzysie.

Miejsce:

Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, Warszawa i/lub online zoom

Zapisy i informacje:

zapisy@tpm.org.pl

Oferta nieodpłatna w ramach programu „Pomoc i wsparcie w kryzysie psychicznym – program dla młodzieży doświadczającej zaburzeń psychicznych i ich rodzin” .

Program jest współfinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i jest realizowany w terminie 1.06 – 31.12.2021 r.

Oprac. na podstawie informacji organizatora 

Napisz komentarz

Skip to content