Znaj ryzyko - kampania społeczna

grupa rozwoju osobistego dla młodychTowarzystwo Pomocy Młodzieży zaprasza osoby w wieku 18- 26 lat na zajęcia grupowe dotyczące rozwoju osobistego „Teraz ja”. Spotkania będą prowadzone w formie online od 3 listopada 2020 do 27 kwietnia 2021.

Dla kogo jest grupa?

Do udziału są zapraszane osoby, które doświadczają trudności w dobrym postrzeganiu siebie, mają kłopot z pozytywnym myśleniem o świecie, przeżywają napięcie w relacji z innymi.

Korzyści z uczestnictwa w grupie:

◦ Wzmocnienie poczucia wpływu oraz umiejętności podejmowania decyzji w oparciu o własne cele i wartości;

◦ Poznanie zasad otwartej komunikacji interpersonalnej;

◦ Wzmocnienie poczucia własnej wartości;

◦ Rozpoznawanie i oddzielanie własnych potrzeb i emocji od potrzeb i emocji innych;

◦ Nauka konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami;

◦ Nauka praktycznych sposobów relaksacji i radzenia sobie z codziennym stresem;

◦ Nabycie umiejętności korzystania z własnych zasobów i mocnych stron;

◦ Praktyczna nauka asertywnego radzenie sobie w relacjach z innymi.

Forma zajęć:

Cykl spotkań o charakterze wsparcia i rozwoju umiejętności społecznych prowadzonych w formie online; elementy psychoedukacji będą uzupełniane o ćwiczenia grupowe oraz prace indywidualne.

Prowadzące:

Agata Kołodziejczyk– psycholog, psychoterapeuta, trener
Anna Solarska-Gielec – psycholog, psychoterapeuta

Warunki uczestnictwa:

Osoby w wieku 18- 26 lat, zamieszkałe na terenie m.st. Warszawa.

Zapisy:
Zgłoszenia mailowo: zapisy@tpm.org.pl lub telefonicznie u osób prowadzących 601590032 lub 606356980.

Udział w grupie będzie poprzedzony konsultacją w formie online.

Termin:
Spotkania będą się odbywały we wtorki w godz. 18-20, od listopada 2020 r. do kwietnia 2021 r.

Uczestnictwo w spotkaniach jest nieodpłatne, projekt „Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy” jest współfinasowany ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji Towarzystwa Pomocy Młodzieży.
Fot. Morgan Harris, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content