Znaj ryzyko - kampania społeczna

warsztaty DDA/DDDStowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień od A do Z „u Pima” zaprasza na kolejną edycję warsztatów DDA/DDD, które odbędą się w dniach 3-6 września 2020 r. w Woźniakowie. Celem warsztatów jest podjęcie działań w kierunku zatrzymania przemocy w rodzinie spowodowanej spożywaniem alkoholu poprzez zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych.

Cele szczegółowe:

– Zyskanie poczucia bezpieczeństwa i wsparcia;
– Uzyskanie świadomości przynależności do osób o podobnych problemach;
– Zmniejszenie negatywnych następstw emocjonalnych, poznawczych i zachowań;
– Nabycie wiedzy na temat uzależnienia i współuzależnienia;
– Nabycie wiedzy o funkcjonowaniu rodziny zdrowej i chorej;
– Konfrontacja z faktami własnego funkcjonowania w celu wglądu w niewłaściwe schematy i ich zmiana;
– Wsparcie w ważnych sytuacjach życiowych na zasobach własnej wartości;
– Zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem;
– Zdobycie umiejętności właściwej komunikacji;
– Zdobycie umiejętności kreatywnego rozwiązywania konfliktów.

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej, zakładającej dużą aktywność własną uczestników, dzielenie się ich osobistymi doświadczeniami oraz udzielanie informacji zwrotnej przez grupę.

Informacje i zapisy: stowarzyszenie@upima.pl lub telefonicznie 791-880-878

Projekt finansuje m.st. Warszawa.

Oprac. na podstawie informacji Stowarzyszenia Promocji Abstynenckiej Klubu Uzależnień od A do Z „u Pima”

Napisz komentarz

Skip to content