Znaj ryzyko - kampania społeczna

Grupa wsparcia dla LGBT+Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień od A do Z  „u Pima” zaprasza do udziału w grupie wsparcia dla osób uzależnionych LGBT+. Grupa jest przeznaczona dla osób uzależnionych od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych/zachowań, które ze względu na swoją orientację seksualną nie mogą odnaleźć wsparcia w grupach o charakterze samopomocowym.

Grupa jest ukierunkowana na motywowanie, psychoedukację oraz na uzyskanie pomocy w bieżących trudnościach od innych osób znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej. Grupa ma charakter zamknięty, w zajęciach biorą udział wyłącznie osoby uprzednio zakwalifikowane przez prowadzącego.

Grupą docelową programu są kobiety i mężczyźni w wieku 15-26 lat, zamieszkujący lub przebywający na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, deklarujący w wywiadzie nadmierne i ryzykowne spożywanie alkoholu oraz negatywne konsekwencje z tym związane (w tym współwystępowanie innych zachowań związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych lub czynnościami / zachowaniami), którzy nie podjęli terapii w placówce odwykowej lub podjęli leczenie, ale deklarują potrzebę wsparcia ze względu na swoją orientację seksualną.

Kontakt:
Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień od A do Z  „u Pima”
Sienna 45/1
00-121 Warszawa
Tel.: 791 880 878

Zapisy i informacje: stowarzyszenie@upima.pl

Grupę prowadzi Kamila

Więcej: https://upima.pl/wydarzenie/grupa-wsparcia-dla-osob-uzaleznionych-lgbt/

Działalność Klubu jest finansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

 

 

Napisz komentarz

Skip to content