Znaj ryzyko - kampania społeczna

dobry rodzicStowarzyszenie OPTA zaprasza do udziału w kolejnej edycji projektu „Wystarczająco dobry rodzic”. Rodzice i opiekunowie mieszkający w Warszawie będą mogli wziąć udział m.in. w konsultacjach pedagogiczno-psychologicznych oraz mediacjach rodzinnych.

Dla kogo?

Projekt „Wystarczająco dobry rodzic” skierowany jest do osób, które czują się bezradne i brakuje im wiary w siebie w sprawach wychowawczych, doświadczają konfliktów w rodzinie; borykają się z rozwodem czy rozstaniem; zmagają się z przewlekłą chorobą w rodzinie lub uzależnieniem; obawiają się, że z powodu trudności w rodzinie mogą stracić dzieci.

Udział w projekcie „Wystarczająco dobry rodzic” pozwali uczestnikom na:
• trafniejsze rozpoznawanie potrzeb własnych i dzieci;
• wzmocnienie więzi rodzinnych;
• skuteczniejsze radzenie sobie z pojawiającymi się trudnościami;
• poprawę komunikacji w ich rodzinach;
• budowanie optymalnego rodzicielskiego planu opieki i wychowania.

W ramach projektu „Wystarczająco dobry rodzic” Stowarzyszenie OPTA oferuje:

Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, podczas których wspólnie zostanie zdiagnozowany problem rodziny pod kątem istniejących przyczyn trudności opiekuńczo-wychowawczych oraz zostaną zaproponowane rozwiązania problemów;

Coaching rodzicielski, w ramach którego uczestnicy będą przyglądać się problemom, potrzebom i zasobom swojej rodziny. Psychologowie będą pomagać w określeniu celów i sposobów ich realizacji, co może posłużyć poprawie rodzinnych relacji;

Mediacje rodzinne poprzedzone spotkaniem premediacyjnym, które pozwolą na spokojną rozmowę o rodzinnych celach i sposobach dochodzenia do nich, pomogą w wypracowaniu porozumienia i opracowaniu optymalnego rodzicielskiego planu opieki i wychowania lub innych potrzebnych rozwiązań;

Spotkania edukacyjno-kulturalne, które posłużą wspólnej rozmowie ze specjalistami stowarzyszenia: psychoterapeutami i prawnikami o problemach rodzinnych; bazą każdego spotkania będzie wspólne oglądanie wybranego filmu o tematyce rodzinnej (obyczajowej).

ZAPISY:
przyjmowane są telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 – 17.00, pod numerami: 797 924 700 i 22 622 52 52

Adres: Stowarzyszenie OPTA
ul. Marszałkowska 85 lok. 34
00-683 Warszawa

Udział jest nieodpłatny.

Projekt trwa do 30 listopada 2022 roku.

Projekt jest dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content