Znaj ryzyko - kampania społeczna

Widzę-Towarzyszę 2Stowarzyszenie OPTA zaprasza na warsztaty edukacyjne dla rodziców, warsztaty dla nastolatków oraz warsztaty dla rodzin w ramach projektu „Widzę-Towarzyszę 2”. Celem programu realizowanego w okresie od czerwca 2022 roku do listopada 2022 roku jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych i społecznych rodzin zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu, a w efekcie przemocą domową oraz pomoc matkom i ojcom w odnalezieniu się w swojej roli bezpiecznego, „widzącego”, odpowiedzialnego opiekuna i towarzysza dziecka.

Program adresowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego, a w szczególności do osób z powiatu pruszkowskiego oraz piaseczyńskiego.

W ramach projektu można wziąć udział w następujących działaniach:

Warsztaty edukacyjne dla rodziców, którzy:

– mają trudności opiekuńczo-wychowawcze

– nie rozumieją zachowań swojego dziecka

– wątpią w swoje kompetencje

– chcą pogłębić więź ze swoim dzieckiem, pomóc mu w rozwoju pozytywnego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności

– byli lub są w trudnej sytuacji życiowej (problemy alkoholowe, konflikty, przemoc)

– obserwują, że ich relacje z dziećmi pogorszyły się w okresie długotrwałej izolacji spowodowanej pandemią

– obserwują, że sytuacja geopolityczna wpływa negatywnie na stan psychiczny ich dzieci

Warsztaty dla nastolatków, którzy:

– mają kłopoty ze zrozumieniem siebie i innych

– chcieliby lepiej rozpoznawać i rozumieć swoje uczucia i potrzeby

– nie radzą sobie ze stresem

– nie odnajdują się w grupie rówieśników

– mają kłopoty z odmawianiem innym

– czują się „niewidziani”

– odczuwają negatywne skutki długotrwałej izolacji spowodowanej pandemią

– odczuwają niepokój i lęk związany z sytuacją geopolityczną

Warsztaty rodzinne

Stowarzyszenie OPTA proponuje twórcze spędzenie czasu z dzieckiem poprzez zabawę i zajęcia manualne; możliwość zobaczenia dziecka na tle grupy, jego reakcji i sposobów funkcjonowania i wyrażania siebie w oparciu o wprowadzane na zajęciach normy. Rodzice będą mogli przyjrzeć się swojej roli towarzysza dziecka.

Rodzice uczestniczący w warsztatach i zainteresowani odniesieniem się do swojej indywidualnej sytuacji życiowej mogą skorzystać z konsultacji psychologicznych. Na konsultacje mogą zgłosić się także rodzice, którym nie udało się skorzystać z oferty zajęć grupowych.

Zapisy: Stowarzyszenie OPTA, tel. 797 924 700 lub 797 850 874 i biuro@opta.org.pl

Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Widzę-Towarzyszę 2”.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content