Znaj ryzyko - kampania społeczna

projekt dla osób doznających przemocy domowejStowarzyszenie OPTA zaprasza do udziału w drugiej edycji projektu dla osób doznających przemocy domowej, których rodziny są także dotknięte problemem uzależnienia. Celem projektu jest wsparcie uczestników w nabyciu umiejętności zwiększających skuteczność w egzekwowaniu swoich praw i radzeniu sobie z kryzysem.

Stowarzyszenie OPTA służy pomocą i wsparciem w formie indywidualnej i grupowej.

Spotkania ze specjalistką ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, posłużą diagnozie sytuacji i potrzeb oraz wskazaniu możliwości pomocy dla uczestniczki/uczestnika.

Konsultacje prawne pomogą w rozpoznaniu sytuacji prawnej i stworzeniu wraz z uczestnikami adekwatnej strategii działania.

Konsultacje psychologiczne określą sytuację psychologiczną uczestników. W ramach tej pomocy OPTA zapewnia krótkoterminowe wsparcie psychologiczne.

Oprócz tego Stowarzyszenie proponuje również korzystanie z konsultacji rodzicielskich, które będą miały na celu przyjrzenie się sytuacji dzieci w rodzinie dotkniętej przemocą i uzależnieniem. Po diagnozie gwarantuje krótkoterminowe oddziaływania wspierające i edukację w zakresie radzenia sobie z problemami wychowawczymi.

W ramach projektu zostaną również przeprowadzone warsztaty umiejętności psychospołecznych, podczas których uczestnicy będą pracować nad wpływem przemocy domowej i uzależnienia na funkcjonowanie całej rodziny.

Udział w projekcie jest bezpłatny i trwa do końca listopada 2022.

Kontakt:

Stowarzyszenie OPTA
ul. Marszałkowska 85 lok. 34,
00-683 Warszawa
tel.: 797 924 700,
tel.: (22) 622 52 52.

Sekretariat czynny w godzinach 10.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku.
e-mail: biuro@opta.org.pl

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content