Znaj ryzyko - kampania społeczna

warsztat dla młodzieży z rodzin z problemem alkoholowymStowarzyszenie OPTA zaprasza do udziału w projekcie dedykowanym młodzieży od 16 r.ż. oraz dorosłym z m. st. Warszawy. Projekt skierowany jest do osób zmagających się z lękiem, obniżonym nastrojem, poczuciem winy, gniewem oraz mających za sobą doświadczenie przemocy, nagłej utraty zdrowia u siebie lub osoby bliskiej czy przeżycie wypadku.

W ramach pomocy psychologicznej Stowarzyszenie oferuje konsultacje diagnostyczno-interwencyjne z psychotraumatologiem.

W projekcie przewidziane są także warsztaty psychoedukacyjne.

Uczestnicy biorący udział w projekcie nauczą się bezpiecznie nazywać trudne emocje i radzić sobie z depresją, lękiem, złością, które często towarzyszą przeżytej traumie.

Udział w działaniach jest bezpłatny, poprzedzony indywidualną konsultacją.

Projekt trwa do końca listopada bieżącego roku.

Liczba uczestników ograniczona.

Zapisy pod numerem telefonu: 797 924 700 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00

Zadanie finansowane w ramach małych dotacji z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku na realizację działań dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynikających z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m. st. Warszawie na lata 2021-2025.

projekt finansuje m.st. Warszawa
Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content