Znaj ryzyko - kampania społeczna

warsztaty dla rodzicówStowarzyszenie Aslan zaprasza rodziców na warsztaty pt. „Zmiana w rodzinie, czyli etap dorastania nastolatki/nastolatka”.

Trening umiejętności wychowawczych skierowany jest do rodziców nastolatków od 12. do 18. roku życia.

Program jest realizowany w formie cyklu 4 spotkań odbywających się w piątki.

Spotkania:
21 lutego (piątek) godz. 17:00-21:00
Rodzina jako wsparcie dla nastolatka.
Jakim jestem rodzicem, a jakim chcę być?
Podtrzymywanie dobrego kontaktu z nastolatkiem.
Do jakich wartości i jakimi metodami wychowuję nastolatka?
Nazywanie potrzeb i celów własnych i nastolatka

28 lutego (piątek) godz. 17:00-21:00
Tworzenie więzi emocjonalnych w rodzinie.
Trening kontroli złości – co robić aby panować nad własnymi uczuciami?
Odreagowanie napięć, udzielanie wsparcia.
Jak mówić aby wyrazić to o co chodzi bez obrażania i być stanowczym?
Komunikacja asertywna wobec dziecka – komunikaty wsparciowe i interwencyjne.

6 marca (piątek) godz. 17:00-21:00
Wpływ rodziców na zachowania nastolatków.
Nastolatek stawia na swoim. Jak być stanowczym wobec niego? Co robić zamiast karania?
Stworzenie zasad i procedur postępowania z nastolatkiem.
Sposoby uczenia się nowych zachowań.
Zwiększenie poczucia własnej wartości jako rodzica.

Warsztat 20 marca godziny 17-21 piątek
Zachęcanie do współpracy i samodzielności.
Czego wymagam?
Podział obowiązków w domu.
Co umie robić moje dziecko?
Dawanie i branie.

3 kwietnia (piątek) 17:00-21:00
Motywowanie do rozwoju.
Problemy w szkole – jak je rozwiązywać?
Poszukiwanie talentów i pasji.
Relacje z koleżankami i kolegami.
Umiejętność budowania pozytywnej samooceny u nastolatka.

Prowadząca:
Dorota Wiśniewska – trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psycholog – pracuje w Stowarzyszeniu Aslan z młodzieżą i rodzicami.

Warsztaty są realizowane dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji Stowarzyszenia Aslan

Napisz komentarz

Skip to content