Znaj ryzyko - kampania społeczna

Grupa wsparcia dla bliskich osób uzależnionychDział Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola zachęca do udziału w otwartej grupie wsparcia „Odzyskać własną moc”. Grupa jest adresowana do osób doznających przemocy z rodzin z problemem alkoholowym, mieszkających na terenie dzielnicy Wola. Udział w grupie jest nieodpłatny.

Spotkania służą:
– dostarczeniu wiedzy nt. uzależnień i sposobów postępowania wobec osoby uzależnionej, służących zmobilizowaniu osoby z problemem do podjęcia leczenia;
– budowaniu umiejętności ochrony siebie przed konsekwencjami uzależnienia;
– uniezależnieniu się emocjonalnemu od osoby uzależnionej;
– odzyskaniu poczucia bezpieczeństwa i wpływu na swoje życie.

Grupa „Odzyskać własną moc” jest prowadzona przez Iwonę Rzeszotarską, terapeutkę uzależnień i specjalistkę pracy z rodziną, przy współpracy Bożeny Doroszewskiej, psycholog spoza OPS, specjalizującej się od wielu lat w pracy z osobami doświadczającymi przemocy.

Dołączenie do grupy jest możliwie po indywidualnej konsultacji z p. Iwoną Rzeszotarską.
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach mogą zgłaszać się telefonicznie lub mailowo:
Iwona Rzeszotarska – tel.(22) 427 63 73; 723 243 627,
irzeszotarska@ops-wola.waw.pl

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, w godz. 12-14, w siedzibie Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie – Al. Solidarności 102.

Działanie jest finansowane z budżetu OPS w ramach Programu „Rodzina bez przemocy”.

Oprac. na podstawie informacji OPS Wola

Napisz komentarz

Skip to content