Znaj ryzyko - kampania społeczna

Projekt „Przystań Mokotów”Fundacja Rozwoju Osobistego „Przystań” zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia specjalistyczne podnoszące kompetencje społeczne w ramach projektu „Przystań Mokotów”.

Projekt „Przystań Mokotów” obejmuje:

  • zajęcia socjoterapii dla dzieci w wieku 9-12 lat (1x w tygodniu ) – uczestnicy będą pracować nad swoimi emocjami, uczyć się radzenia ze stresem, pracować nad motywacją, rozwijać swoje zdolności i uczyć się konstruktywnie spędzać czas wolny;
  • warsztaty umiejętności społecznych dla młodzieży w wieku 13-16 lat ( 1x w tygodniu ) – uczestnicy będą m.in. uczyć się stawiania granic, radzenia sobie ze stresem i przykrymi emocjami, prawidłowej komunikacji swoich potrzeb i głośnego ich wyrażania oraz uczestniczyć w zajęciach rozwijających ich wachlarz zainteresowań. Przewidziano w trakcie wiele atrakcji.
  • zajęcia rozwijające zainteresowania własne dzieci i młodzieży poprzez atrakcyjne formy realizacji, w tym nauka alternatywnych form codziennego funkcjonowania i spędzania wolnego czasu oraz promowania postawy prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży;
  • zajęcia skierowane do członków rodzin, ukierunkowane na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców i członków rodzin.

W ramach projektu wszystkie dzieci zostaną objęte pomocą psychologiczną oraz zajęciami specjalistycznymi (konsultacja logopedyczna, psychiatryczna, reedukacja i inne w zależności od diagnozowanych potrzeb).

Rodzice / członkowie rodzin mają możliwość uczestnictwa w warsztatach umiejętności wychowawczych realizowanych średnio 2 razy w miesiącu oraz w poradnictwie rodzinnym.

Zajęcia są kierowane do mieszkańców Dzielnicy Mokotów.

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne.

INFORMACJE DOTYCZACE REKRUTACJI:

Zapisy e-mail: fro.przystan@onet.pl
www.froprzystan.com

Adres: ul. Puławska 3 lok 2 Warszawa Mokotów (przy Placu Unii Lubelskiej)
tel: 733  382  067  (poniedziałek, środa: 16:00  –  18:00;  wtorek, czwartek 12:00-15:00 ).

Obowiązują zapisy i konsultacje przed przystąpieniem do projektu. Ilość miejsc ograniczona.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Mokotów.
Moje miejsce Mokotów logo

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content