Znaj ryzyko - kampania społeczna

Jesteś rodzicem lub opiekunem? Chcesz zdobyć wiedzę jak kompetentnie wspierać swoje dziecko? Zależy Ci na kompleksowej wiedzy? Skorzystaj z bezpłatnych zajęć oferowanych prze Fundację Studio Psychologii Zdrowia. Projekt skierowany do mieszkańców dzielnicy Ursynów.

Projekt Fundacji Studio Psychologii Zdrowia skupia się na działaniach mających na celu podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów i obejmuje: warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, prowadzenie poradnictwa rodzinnego, organizowanie grup wsparcia i grup samopomocowych, kształtowania wiedzy i motywacji związanych z racjonalnym żywieniem, opieką nad dzieckiem i wychowaniem, działania na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi rodzinnych i więzi międzypokoleniowych. Celem projektu jest wszechstronne wsparcie mieszkańców Ursynowa zagrożonych marginalizacją i izolacją społeczną, związaną m.in. z sytuacją rodzinną, wychowywaniem dzieci, trudnościami z wejściem i powrotem na rynek pracy czy niskim statusem materialnym.

W ramach projektu: wykłady, warsztaty, bezpłatne konsultacje:

–  „Ja jako rodzic” – moja siła, moja rola, moje możliwości
termin do wyboru: 23 maja 2019 godz. 9.00-13.00 lub 19 września 2019 godz. 9.00-13.00,

–  „Dziadkowie – rola dziadków w rodzinie” – zapraszamy babcie i dziadków na zajęcia!
termin: 30 maja 2019 godz. 9.00-13.00,

–  „Złość a komunikacja w rodzinie” – oswajamy złość
termin: 6 czerwca 2019 godz.9.00-13.00,

–  „Ojej, będziemy rodzicami” – dla tych oczekujących i rodziców dzieci do 1 r.ż.
termin: 13 czerwca 2019 godz. 9.00-13.00,

–  „Emocje w naszej rodzinie”
termin do wyboru: 18 czerwca 2019 godz.9.00-13.00 lub 3 października 2019 godz. 9.00-13.00,

–  „Małe, kompetentne dziecko” – czyli dodajemy skrzydeł!
termin: 27 czerwca 2018 godz. 9.00-13.00,

„O potrzebach małych dzieci”
termin: 25 września 2019 godz. 9.00-13.00,

–  „Rodzinna apteczka”, czyli spotkanie z pediatrą
termin: 26 września 2019 godz. 9.00-12.00.

–  „Narzędziownia zrozumienia” – czyli oswajamy zabawowy język dziecka
termin: 9 października 2019 godz. 9.00-13.00,

Studio Psychologii Zdrowia oferuje również bezpłatne konsultacje indywidualne ze specjalistami.

Zapisy i informacje:
e-mail: mapazycia2019@gmail.com
tel.:  533 300 401

Spotkania odbywają się w Ciepło Zimno Bistro, Al. KEN 49, Warszawa

Więcej na:
www.ursynow.pl
www.studio-psychologii.pl
https://www.facebook.com/fundacjapsychologiizdrowia/

Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content