Znaj ryzyko - kampania społeczna

wsparcie dla dzieci doświadczających przemocyW ramach bezpłatnego wsparcia Fundacja Mederi oferuje konsultacje specjalistyczne dla dzieci, które przeżyły ciężką traumę, padły ofiarą przemocy, nadużyć i zaniedbania oraz rodziców lub opiekunów dzieci doświadczających przemocy.

Formy pomocy:
– pierwszy kontakt, wstępna diagnoza i wsparcie,
– indywidualne konsultacje diagnostyczne,
– indywidualne konsultacje i interwencje specjalistyczne,
– terapia dla dzieci i dorosłych,
– pomoc prawna,
– grupy psychoedukacyjne dla dzieci i rodziców,
– mediacje.

Zgłoszenia i kontakt:

– osobiście – w siedzibie Fundacji Mederi, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym:
Al. Dzieci Polskich 20 lub ul. Złota 7/20 Warszawa
– telefonicznie – (22) 111 00 36, 505 576 189
– listownie – drogą pocztową lub e-mailem na adres: mederi@czd.pl

Sekretariat Fundacji działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00

Więcej informacji: http://fundacjamederi.pl/

Obecnie realizowany projekt jest kontynuacją edycji z poprzednich lat i będzie prowadzony do listopada 2021 roku. Działania skierowane są do mieszkańców Warszawy.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content