Znaj ryzyko - kampania społeczna

grupa wsparcia dla kobietFundacja C.E.L zaprasza kobiety, które doświadczyły przemocy – fizycznej, psychicznej, ekonomicznej – do uczestnictwa w zajęciach grupowych. Pierwsze spotkanie odbędzie się 22 lutego 2020 roku.

Grupa jest przeznaczona dla kobiet, które chciałyby nauczyć się, w jaki sposób chronić siebie i lepiej radzić sobie ze skutkami zdarzeń z przeszłości.

Podczas spotkań uczestniczki będą pracować nad:

– odzyskaniem kontroli nad swoim życiem;
– poznaniem swoich praw i pokonaniem bezradności;
– budowaniem strategii rozwiązywania problemów życiowych;
– korzystaniem z psychologicznych sposobów obrony;
– wyznaczaniem celów i budowaniem planów działania.

Zajęcia grupowe rozpoczną się 22 lutego i zakończą się najpóźniej 8 czerwca 2020. Obejmą 3 spotkania weekendowe (22-23 lutego, 4-5 kwietnia, 16-17 maja w godz. 10:00-18:00) oraz poniedziałkowe (godz. 17:00-20:00).

Zapisy pod numerem telefonu: 22 646-22-56

Oferta tylko dla mieszkanek Warszawy. Udział w zajęciach jest nieodpłatny

Zajęcia będą prowadzone w siedzibie Fundacji C.E.L przy ulicy Wiśniowej 42.

Zajęcia grupowe realizowane są w ramach zadania: Przeciwdziałanie długotrwałym skutkom przemocy w domu i w rodzinie dzięki współfinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.
Fot: Cristian Newman, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content